کنفرانس سازمان ملل و مردم بدون نماینده UNPO در واشنگتن دی‌سی با موضوع مسئله ژئوپولیتیک و وضعیت حقوق بشر در بلوچستان

سازمان ملل و مردم بدون نماینده (UNPO) در همکاری با سازمان جهانی بلوچ (WBO) کنفرانسی را در رابطه با بدتر شدن وضعیت حقوق بشر و همچنین وضعیت امنیتی دو قسمتِ بلوچستان در ایران و پاکستان و پیچیدگی های موثر ژئوپولیتیکی منطقه تشکیل داد.

Read more

سمینار آینده سنجی پلورالیسم سیاسی و نقش ملیتها در ایران در استکهلم سوئد

سمینار آینده سنجی پلورالیسم سیاسی و نقش ملیتها در ایران از طرف مرکز مطالعاتی تبریز در روزهای ۲۶ و ۲۷ نوامبر برگزار شد و سخنرانانی از ملیتها و گروههای قومی ترک، فارس، کرد، عرب، بلوچ ، ترکمن و ترکان قشقایی در این سمینار سخنرانی کردند .

Read more

ویدئوی تظاهرات در حمایت ازمعلمان در روز جهانی معلم ۴ اکتبر ۲۰۱۵ ﴿استکهلم سوئد﴾

یکشنبه ۴ اکتبر ۲۰۱۵ برابر با ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ همایش اعتراضی با حضور فعالین سیاسی و گروههای حقوق بشری متشکل از احزاب و گروههای مختلف و با حمایت آکسیون ” کمپین پشتیبانی از معلمان و زحمتشکان ”‌ بمناسبت روز جهانی معلم به پاس زحمات معلمین عزیز و پیگیری مطالبات صنفی آنها جهت آزادی بی قید و شرط معلمین زندانی و رفع تبعیضات فرهنگی و اقتصادی با حضور پرشور احزاب سیاسی و گروههای حقوق بشری در مرکز شهر استهکلم برگزار گردید.

Read more

برگزاری همایش اعتراضی با حضور احزاب سیاسی و گروههای حقوق بشری در حمایت از جنبش اعتراضی معلمین به مناسبت روز جهانی معلم در استهکلم – سوئد

یکشنبه ۴ اکتبر ۲۰۱۵ برابر با ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ همایش اعتراضی با حضور فعالین سیاسی و گروههای حقوق بشری متشکل از احزاب و گروههای مختلف و با حمایت آکسیون ” کمپین پشتیبانی از معلمان و زحمتشکان ”‌ بمناسبت روز جهانی معلم به پاس زحمات معلمین عزیز و پیگیری مطالبات صنفی آنها جهت آزادی بی قید و شرط معلمین زندانی و رفع تبعیضات فرهنگی و اقتصادی با حضور پرشور احزاب سیاسی و گروههای حقوق بشری در مرکز شهر استهکلم برگزار گردید.

Read more