سخنرانی منیره شیرانی مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان در ششمین کنگره جهانی مبارزه با اعدام در ۲۱ تا ۲۳ ژوئن در اسلو ، نروژ

خانم منیره سلیمانی مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان با حضور در کنگره جهانی مبارزه با اعدام در اسلو در سخنرانی خود نسبت به تبعیض آشکار حاکمیت و سیاست اعدام فعالین سیاسی ، حقوق بشری و عالین مدنی گروههای مختلف قومی و مذهبی اشاره و بیان می کند که ایران از اهرم اعدام جهت سرکوب ملیت های مختلف ساکن ایران استفاده می کند.

بیشتر بخوانید