گروگان گرفتن فضیله بلوچ بهمراه دختر ۴ ساله و بستگانش توسط ارتش پاکستان

ارتش پاکستان در عملی غیر انسانی و ضد اخلاقی خانم فضیله بلوچ همسر و کودک خردسال دکتر الله نظر بلوچ بهمراه بستگانش را به اسارت گرفته و به مکان نامعلومی منتقل کرده است. گروه حقوق بشر بلوچستان این عمل غیر انسانی را به شدت محکوم می نماید.

Read more

انتخاب سارا امیری دانشمند جوان بلوچ بعنوان وزیر علوم پیشرفته امارات

سارا امیری دختر دانشمند بلوچ ، مهندس برنامه نویسی کامپیوتر با قابلیت علمی فراوان بعنوان جوان ترین عضو کابینه دولت امارات جهت اکتشافات فضايی بعنوان وزیر علوم پیشرفته امارات متحده عربی انتخاب شد. ایشان دختری با پشتکار و موفق است که توانسته با توانائی های علمی خود به این سمت عالی در کشور امارات برسد.

Read more

زن بی شناسنامه بلوچ و زندگی در کپر

وضعیت زندگی زن فقیر بلوچی که در رودبار کرمان زندگی می کند و بدون شناسنامه است. وضعیت زندگی این پیرزن به قدری اسفناک است که تصاویر خود گویای همه چیز است. از تعداد زنان و کودکان بی سرپرست و بدون شناسنامه آمار دقیقی در دست نیست ولی مشخصا رقم بالایی از زنان بلوچ در چنین شرایط سختی زندگی می گذرانند که حکومت ایران برنامه ای جهت سازماندهی و بهبود شرایط این قشر آسیب پذیر جامعه ندارد.

Read more

توانمندی های زنان بلوچ با هنر سوزن دوزی، سکه دوزی و آیینه دوزی

بدون تردید سوزن دوزی زنان بلوچ را باید در زمره یکی از اصیل ترین و جالب ترین رشته های صنایع دستی جهان به حساب آورد که آوازه شهرتش به فرسنگها دورتر از این خاک نیز رسیده و مردم بسیاری از نقاط مختلف جهان، بلوچستان را به پشتوانه آن می شناسند.

Read more

منیره سلیمانی : مسئله اقلیت ها در سازمان ملل متحد در شهر ژنو

دسترسی زنان بلوچ به تحصیل بدلیل مشکلات قانونی، اعمال و ساختار سياسی دولت ایران با موانع و محدوديتھای فراوان روبرو است. استفاده از زبان مادری آنها در تحصيل ،مکانھای دولتی وعمومی ممنوع ميباشد.

Read more