ترور پیرمحمد لاشاری جوان با استعداد بلوچ

پیرمحمد لاشاری از نوابغ تیراندازی با سلاح سبک روز سه شنبه ۴ اسفند ۹۴ در لاشار توسط “نیروهای امنیتی” به ضرب گلوله کشته شد.

پیرمحمد لاشاری جوانی مستعد  بود که دارای استعدادی خارق العاده ای در تیراندازی با کلاشینکف بود. این جوان از کارهای خود چندین کلیپ در شبکه های مجازی قرار داده بود که مورد استقبال بازدید کنندگان و مورد تحسین همه در مورد قرار گرفته بود که متاسفانه روز سه شنبه ۴ اسفند توسط کمین نیروهای امنیتی در لاشار مورد هرف گلوله قرار گرفت و بعد از بستری شدن در بیمارستان ایرانشهر جان باخت.

 

این جوان با استعداد با پخش کلیپهای خود سعی بر نمایش استعداد خود داشت تا شاید مسئولین از ایشان برای مسابقات و آموزش بیشتر در زمینه مسابقات تیراندازی دعوت نمایند ولی متاسفانه در عوض ایشان به جای دعوت مورد غصب قرار گرفت و کشته شد.