زن بی شناسنامه بلوچ و زندگی در کپر

در تصاویر زیر خانمی از بلوچ های رودبار کرمان را مشاهده می‌کنید که در کپری از جنس گونی زندگی می‌کند. بنابراظهارات شهروندخبرنگار این خانم در روستای سورگاباد رودبارجنوب کرمان است و فاقد شناسنامه می‌باشد.

منبع: هادی – رودبار کرمان

[ot-caption title=”” url=”http://www.bhrg.info/wp-content/uploads/2016/05/زن-بلوچ-بی-شناسنامه۲.jpg”]

[ot-caption title=”” url=”http://www.bhrg.info/wp-content/uploads/2016/05/زن-بلوچ-بی-شناسنامه.jpg”]

[ot-caption title=”” url=”http://www.bhrg.info/wp-content/uploads/2016/05/زن-بلوچ-بی-شناسنامه-۲.jpg”]

شهرستان رودبار جنوب یکی از شهرستانهای استان کرمان است؛ که در منتهی الیه جنوب شرقی استان قرارگرفته‌است که از شمال با بم و عنبرآباد از شرق با استان سیستان و بلوچستان از جنوب با قلعه گنج واز غرب با کهنوج همسایه است.

باشگاه خبرنگاران