منیره شیرانی مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان در نهمین فورم “سازمان اقلیت ها و ملتهای بدون نماينده” و سازمان “همكارى جامعه براى مردمان در تهديد” / ژنو سوئیس شرکت کرد

منیره شیرانی مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان در صحن علنی سازمان ملل در حضور نمایندگان تمامی کشورهای جهان در رابطه با نقض حقوق بشر در بلوچستان سخنرانی نمود.

“منیره شیرانی” در سخنان خود گفت، بر طبق گزارش دکتر احمد شهید گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر در امور ایران، رژیم جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ تا جولای ۲۰۱۶ چندین هزار تن را اعدام کرده است، در این مسیر در همین سال جاری ۲۰۱۶ در یک اعدام گروهی ۳۹ تن بلوچ، به اتهام واهی حمل مواد مخدر اعدام شدند، در میان این اعدام شدگان ۷ نفر بیگناه از صیادان ماهیگیر بلوچ نیز شامل بودند.

وی طی سخنانش گفت حکومت به بهانه مبارزه با قاچاق به اذیت و آزار، سرکوب و دستگیری، زندانی و اعدامِ فعالین مدنى و فرهنگى و مذهبی، ادامه میدهد، به شكلى كه اين اعدامها به يك فاجعه حقوق بشرى تبديل گردیده است، رژيم از مسئله مبارزه با قاچاق به هدف سركوب كردن مردم بلوچ استفاده میكند، در این زمینه ایشان با استناد به اظهارات خانم مهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور کنونی ایران در امور خانواده و زنان گفت، ما روستاهایی در بلوچستان- ایران داریم، که همه مردان آن روستاها به اتهام کذب مواد مخدر توسط رژیم اعدام گردیده اند، این در حالیست که مردان تنها نان آور این خانواده های بخت برگشته بوده اند و اکنون فرزندان این خانواده ها، با مسائل و معضلات مختلف به لحاظ مالی و معیشتی و اسکان روبرو هستند.

او همچنین یادآور شد و گفت نباید فراموش کرد، که سازمان ملل در كميته مبارزه با قاچاق به ايران کمک مادی مى كند و در این مسیر سازمان ملل برای تحت فشار قراردادن رژیم به هدف احترام گذاشتن بر قانون و منشورهاي این سازمان، عاجز به نظر می آید، وی این سیاست اتهامزنی حکومت بر اقلیتهای مذهبی و ملّی را، ابزاری در دست حکومت بر شمرد که جهت سرکوب و اذیت آزار مردم بکار گرفته میشود.

خانم شیرانی در ادامه سخنانش و با ارایه مدارک و تصاویر مستند از زنان بلوچ ادامه داد و گفت، همانطوری که می دانید زنان در ایران نسبت به مردان از حق و حقوق مساوی برخوردار نیستند و در این مسیر زنان اقلیت های ملّی از جمله زنان بلوچ از این تبعیض و محرومیت مستثنی نیستند و در مجموع زنان اجازه تصمیم گیری در امورات بر زندگی خویش را ندارند، وی در باره زنان و خانواده های بلوچ گفت، در حقیقت خانواده ها زنان و کودکان بلوچ کم بضاعت و آسیب پذیر از سوی حکومت به هیچ شکلی حمایت نمی شوند و این عدم حمایت دولت موجب میشود، که فرزندان این زنان و خانواده های محروم و کم بضاعت در سنین پایین به جای تحصیل، وظیفه نان آوری خانواده خویش را بر عهده گیرند و به کارهای کاذب و نابرابر جهت امرار معاش روی آورده و تن در دهند.

ایشان در انتهای سخنرانی از سازمان ملل خواستار شد، که سازمان ملل بايد همكارىها و کمک رسانی های مادی خود به رژیم را به اجراى قانون اساسى ايران در ارتباط با منع اعدام و دادن امكان دفاع به زندانيان منوط نماید و از ايران سريعاً بخواهد، كه به منشورهاي سازمان ملل متحد در ارتباط با حقوق فردى، حقوق زن و حقوق اقليتهاى ملى و مذهبى و حقوق شهروندی احترام بگذارد و اجرائى نماید.

سخنرانی منیره شیرانی مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان در صحن سازمان ملل: