تجمع اعتراض‌آمیز تحصیل کردگان قصرقندی علی رغم هشدار ماموران امنیتی

جمعی از تحصیل کردگان جوان شهرستان قصرقند به استخدامی های غیربومیان اعتراض کردند.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان امروز جمعه چهارم اسفند ماه جمعی از تحصیل کردگان قصرقندی با در دست داشتن بنرهایی به تبعیضات موجود در استخدامی های دولتی اعتراض کردند.

معترضین در این تجمع از طرح استخدام مهندسان ناظر کشاورزی که قرار بود صرفا از نیروهای بومی استفاده شود با نوشتن شعارهایی همچون “چرا تبعیض” ، “مگر خون ناظران غیر بومی که استخدام شده اند از خون ما رنگی تر است؟” “قانون فصل الخطاب است، نماینده مجلس چرا در خواب است” ، “تا کی جوانان فارغ التحصیل بومی قصرقند بلاتکلیف بمانند” و ” استخدامی عادلانه حق مسلم ماست” اعتراض خود را نشان دادند.

این تجمع در حالی برگزار شد که روز چهارشنبه مأموران امنیتی مانع برگزاری آن شده و با احضار برخی از جوانان معترض نسبت به آن هشدار داده بودند.

قابل ذکر است که علیرغم وجود نیروهای بومی، سازمان جهاد کشاورزی اقدام به استخدام نیروهای غیر بومی نموده است.