اثرات مخرب گلوله های جنگی: اعتراضات امروز زاهدان

پژواک گلوله های جنگی نیروهای نظامی ایران در ۷مهر ماه ۱۴۰۲ در جریان اعتراضات زاهدان همچنان طنین انداز است. این حادثه غم انگیز نقض شدید حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران را روشن می کند.

حداقل 23 شهروند امروز بر اثر شلیک گلوله جنگی زخمی شدند که چهار نفر از آنها کودکان زیر 14 سال بودند. این رویداد هولناک نقض فاحش حقوق بشر توسط دولت ایران را برجسته می کند.

استفاده از گلوله های جنگی که معمولاً به عنوان کشنده نامیده می شود، بار دیگر ثابت کرده است که ابزار خطرناکی در دست کسانی است که به دنبال سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز هستند. این واقعیت که کودکان در میان قربانیان هستند نشان دهنده بی رحمی مقامات ایرانی است که هیچ توجهی به زندگی و رفاه شهروندان خود ندارند.

این حادثه تنها یکی از مواردی است که حکومت ایران بی توجهی کامل به حقوق بشر و اصول عدالت را نشان داده است. ضروری است که جامعه بین المللی این اقدامات را محکوم کرده و دولت ایران را به خاطر نقض شدید حقوق بشر پاسخگو بداند.

مردم زاهدان و سراسر ایران شایسته زندگی در جامعه ای هستند که حقوق و کرامت آنها رعایت می شود و این مسئولیت جمعی ماست که خواستار پایان دادن به این جنایات و رعایت اصول اساسی حقوق بشر باشیم.

دکمه بازگشت به بالا