اعدام ۱۸ شهروند بلوچ در ماه آوریل ۲۰۲۴

بر اساس گزارش های دریافتی دستکم ۱۸ شهروند بلوچ در ماه آوریل توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. این اعدام‌ها، اغلب به عنوان انتقام‌جویی یا برای ایجاد ترس در میان مردم انجام می‌شوند و نشان‌دهنده نقض مداوم حقوق بشر در منطقه و خصوصا بلوچستان هستند.

اعدام‌های دلخواه و سیاسی‌گرا نه تنها اصول اساسی حقوق بشر را نقض می‌کنند، بلکه تنش‌ها را شدت می‌بخشند و اعتماد بین دولت و شهروندان را زیر سؤال می‌برند.

سازمان های بین المللی حقوق بشری همواره از این اقدامات جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و خواستار استفاده از مکانیزم های بین المللی و جهانی برای توقف این حجم از خشونت و نقض حقوق بشر در ایران اقدام شود تا از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری شود و احترام به کرامت انسانی ترویج یابد.

دکمه بازگشت به بالا