انتقال بیمار همراه با تخت بیمارستانی بوسیله وانت به دلیل نبود آمبولانس در شهر بنت

ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، وضعیت بیماری را نشان می‌دهد که به دلیل نبود آمبولانس، از درمانگاه شهر بنت به بیمارستان نیکشهر در بلوچستان با تخت بیمارستانی بوسیله یک خودروی وانت در حال انتقال است.

بر اساس این ویدئو، بیمار توسط همراهانش با استفاده از یک وانت که تخت بر روی آن قرار داده شده است، به بیمارستان نیکشهر منتقل می‌شود.

شایان ذکر است که نبود امکانات بهداشتی و پزشکی مناسب در مناطق مختلف بلوچستان و بی‌توجهی مسئولین به این مسئله، باعث شده است که شهروندان با مشکلات جدی مواجه شوند.


حادثه توصیف‌شده نه تنها کمبودهای شدید زیرساخت‌های بهداشتی در بلوچستان را نشان می‌دهد، بلکه نقض آشکار حقوق اولیه انسانی نیز می‌باشد. دسترسی به خدمات پزشکی اساسی یک حق انسانی بنیادین است و عدم تأمین چنین نیازهای ابتدایی مانند آمبولانس و امکانات پزشکی کافی، نمادی از غفلت جدی از این حق است. ساکنان بلوچستان از مراقبت‌های اساسی که برای سلامت و رفاه آنها ضروری است محروم شده‌اند و این امر بی‌توجهی عمیق به نیازها و کرامت انسانی آنها را نشان می‌دهد.

دکمه بازگشت به بالا