بازداشت‌های فراقانونی، دلیلی بر عجز جمهوری اسلامی در برابر جمعه های اعتراضیبه گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان رژیم جمهوری اسلامی به سادگی می پنداشت که با کشتار مردم ‌بلوچ می تواند با صرف کمترین هزینه، بیشترین ترس را در دل مردمی ایجاد کند که در کف خیابان‌های ایران، به انقلاب زن، زندگی، آزادی مشغول بودند.
اما رژیم جمهوری اسلامی ایران در محاسبات خود دچار یک اشتباه فاحش شده بود و آن اینکه مردم غیور بلوچستان با عزم و اراده ای مثال زدنی، پیگیر خون شهدای جمعه های خونین زاهدان و خاش خواهند بود و تا حصول نتیجه پا پس نخواهند کشید.
این کشتار یکی از گزاف ترین هزینه ها را برای رژیمی داشت که در طول عمر بیش از چهار دهه خود، گفتمانی جز اعمال خشونت حداکثری و قتل عام ملیت‌ها و مخالفان نداشته است.
در طی این مدت رژیم جمهوری اسلامی همیشه سعی داشته دست‌های خونینش را با بشکه های سیاه نفت و دلارهای سبز در انظار مجامع حقوق بشری و بین المللی پاک نشان دهد، اما مردم بلوچستان و مجموعه مسجد مکی طی هشت ماه گذشته با جمعه های اعتراضی همیشه آینه ای تمام قد برای نشان دادن این جنایت و نسل کشی بوده اند.
اکنون و زمانی که رژیم جمهوری اسلامی متوجه اشتباه محاسباتی خود در بلوچستان شد، در اقدامی غیرانسانی، جهت ساکت کردن معترضین بلوچ، از روی عجز و ناتوانی شروع به گروگان گیری سیاسی کرده است و با بازداشت کردن افراد بیگناه سعی در خاموش نمودن مخالفین و از بین بردن انقلاب آغاز شده در اقلیم بلوچستان را دارد

دکمه بازگشت به بالا