بازداشت یک شهروند بلوچ توسط نیروهای اطلاعات در ایست و بازرسی ورودی زاهدان

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، امروز چهارشنبه، ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، یک شهروند بلوچ در ایست و بازرسی وردوی شهر زاهدان توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. 

هویت این شهروند بلوچ «محمود عالیزهی» فرزند عبدالغفور ساکن دهستان شندک روستای اسلام آباد از توابع زاهدان احراز شده است.

در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ در شهرهای مختلف بلوچستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

دکمه بازگشت به بالا