برگزاری کنفرانس کثرت زبانی به مناسبت روز جهانی زبان مادری در کلن آلمان

به گزارش گره حقوق بشر بلوچستان روز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به مناسبت روز جهانی مادری ( ۲۱ فوریه ) کنفرانسی تحت عنوان “کثرت زبانی؛ چالش ها و فرصت ها”، با حضور فعالین زبان مادری از ملل مختلف ساکن در جغرافیای ایران برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر اینکه جفاهایی که به دلیل تک زبانه بودن سیستم آموزشی زبان مادری بر كودكان ملل غیرفارس در جغرافیای ایران رفته، صحبت شد، راهکارهایی جهت ایجاد سیستم آموزشی چند زبانه در جغرافیای ایران نیز پیشنهاد داده و به بحث گذاشته شدند.

در این جلسه بانُک فرزانه ریگی به نمایندگی از گروه برمش (سازمان زنان بلوچ) و ایرج ایراندوست به نمایندگی از گروه حقوق بشر بلوچستان حضور داشته اند.

دکمه بازگشت به بالا