تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی شهرداری در دفتر شهردار سراوان

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، شماری از کارگران شرکتی شهرداری سراوان نسبت به پرداخت نشدن مطالبات و معوقات خود و کارشنکی شرکت طرف قرارداد در عدم انجام به تعهدات خود، تجمع کردند.

گفته می شود کارگران شرکتی شهرداری سراوان پنج ماه است که حقوق و مزایایی دریافت نکرده اند.

گفتنی است که در ماه های گذشته نیز شماری از کارگران مقابل ساختمان شورای شهر و فرمانداری سراوان نسبت به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود تجمع کردند.

عبدالله درزاده شهردار سابق این شهر در تیرماه سال جاری در خصوص آخرین وضعیت پرداخت حقوق معوقه کارگران شرکتی گفته بود که برای پرداخت معوقه کارگران شش قطعه زمین برای اجرای مزایده و آگهی به سازمان معرفی شده با فروش شش قطعه زمین کل معوقه کارگران شرکتی سراوان پرداخت خواهد شد اما همچنان شاهد اعتراض کارگران نسبت به پرداخت نشدن معوقات آنها هستیم.

ژیلا میرمردازهی رئیس شورای شهر سراوان در این رابطه گفت: شماری از کارگران شرکتی شهرداری سراوان در روزهای اخیر در دفتر شهرداری حضور اعتراضی داشتند.

وی افزود: به نظر می رسد شرکت به تعهدات خود عمل نکرده و قرار داد را با شهرداری فسق می کند که شهرداری به ناچار مجبور می شود با کارگران قرارداد منعقد کند و ادامه تعهدات شرکت را بپذیرد.

رئیس شورای شهر شستون ادامه داد: شهرداری از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه با کارگران قرارداد داشته و پس از پایان این مدت تعهدی نسبت به این افراد ندارد ولی کارگران نسبت به این موضوع معترض و تجمع اعتراضی داشتند که همچنان معوقات آنها پرداخت نشده است.

دکمه بازگشت به بالا