تجمع و اعتصاب کارگران شهرداری نیکشهر در محوطه این اداره

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز سه شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، کارگران شهرداری شهرستان نیکشهر بدلیل عدم دریافت حقوق و مزایا اعتصاب کردند.

گفته می‌شود، کارگران شهرداری این شهرستان ۶ ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکردند و مسئولان شهرداری نسبت به توجه به مطالبات آنها بی تفاوت هستند.

این کارگران می‌گویند: «با وجود اینکه ما کارگران شهرداری در شرایط حاد کرونایی با به خطر انداختن جان خود در محل کار حاضر شدیم، اما مسئولین این نهاد از دادن حق و حقوق و مزایای ما خودداری می کنند.»

بسیاری از این کارگران همچنین از عدم توانایی پرداخت هزینه های فرزندان و فیش های برق و آب خبر داده و نسبت به بی اهمیتی مسئولین مربوطه معترض هستند.

دکمه بازگشت به بالا