تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ايران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل

روز چهارشنبه ٢۴ آبان ماه ۱۴۰۲، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر‌ در ایران، در کمیته سوم هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

این قطعنامه با ۸۰ رای موافق در مقابل ۲۹ رای مخالف به تصویب رسید و ۶۵ کشور به آن رای ممتنع دادند.

در این قطعنامه «تشدید سرکوب هدفمند زنان و دختران» توسط جمهوری اسلامی محکوم شده و قویاً از این کشور خواسته شده است که به تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت کلامی و فیزیکی علیه زنان و دختران پایان دهد.

دکمه بازگشت به بالا