جان باختن یک زندانی بلوچ زیر سایه عدم رسیدگی پزشکی در زندان مرکزی زاهدان

روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، یک زندانی بلوچ پس از دو سال و شش ماه بیست دو روز حبس بدلیل عدم رسیدگی پزشکی و تاخیر در اعزام به بیمارستان جان خود را در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان از دست دا‌د.

هویت این زندانی بلوچ، حاج «قادر گرگیج» ۵۲ ساله، فرزند شاه محمد، متاهل و دارای هشت فرزند و یکی از معتمدین و ریش سفیدان طایفه گرگیج و اهل زاهدان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، آقای قادر از ‌بند هشت با وخامت حال به بهداری زندان و پس از چند ساعت به بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان منتقل شده و در این بیمارستان جان خود را از دست داد.

پیشتر در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، گزارشی از عدم رسیدگی پزشکی علیرغم حال نامساعد این زندانی توسط رسانک منتشر شده بود.

قادر گرگیج از بند هشت زندان مرکزی زاهدان بخاطر بیماری زمینه‌ای قلب و فشار خون با وجود دارا بودن پرونده پزشکی و با وجود پیگیری خانواده و بستگان برای اعزام وی جهت درمان و رسیدگی مناسب پزشکی به بیمارستانی خارج از مجموعه زندان از سوی مسئولین زندان به این امر مخالفت شده بودند.

گفتنی است که نیروهای اطلاعات سپاه در ١٠ مهر ماه ۱۴۰۰ با یورش به منزل قادر بدون ارائه حکم اقدام به تفتیش منزل و بازداشت وی کرده بودند.

نیروهای اطلاعات سپاه عنوان کرده اند که قادر را در رابطه با موضوع مواد مخدر بازداشت کردند که وی این اتهامات را در مرحله بازپرسی شعبه ۳ دادگاه بشدت رد نموده بود.

لازم به ذکر است بامداد روز سه‌شنبه ٢٨ فروردين ماه ۱۴۰۳، یک زندانی بلوچ محکوم به اعدام با هویت «احمد گرگیج» فرزند خداداد و اهل زاهدان و از معتمدین منطقه پس از حدود پنج سال حبس بدلیل عدم رسیدگی پزشکی و تاخیر در اعزام به بیمارستان جان خود را از دست دا‌ده بود.

دکمه بازگشت به بالا