جان باختن یک کودک در پی اهمال کاری و بی‌توجهی کادر درمان بخش بنت شهرستان نیکشهر

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز پنجشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۰، به دنبال بی توجهی و عدم پاسخگویی پرسنل درمانگاه بِنت یک کودک ۱۳ ساله جان خود را از دست داد.

هویت کودک جان‌باخته “محمد درزاده” فرزند دادکریم از اهالی روستای رودگلندام توسط گروه حقوق بشر بلوچستان محرز گشته است.

گفته می شود، خانواده این کودک به دلیل مشکل کلیوی او، در حالی به درمانگاه بنت مراجعه کرده‌اند که محمد بیهوش بوده است.

پس از مراجعه به درمانگاه، خانواده محمد با در بسته درمانگاه مواجه شده‌اند و اجازه ورود به آنها داده نشده است.

خانواده این کودک یک و نیم ساعت پس از مراجعه به درمانگاه و به دنبال اوضاع وخیم این کودک، نگهبان اجازه ورود به آنها داده و پزشک را مطلع کرده است.

پزشک پس از نیم ساعت از زمان اطلاع برای معاینه درزاده آمده اما با جسم بی‌جان محمد مواجه شده است.

 همچنین پزشک با لحن تندی با خانواده داغدار برخورد کرده که زیبنده یک پزشک نیست.

دانشگاه علوم پزشکی پهره یکی از ضعیف ترین دانشگاه ها از لحاظ امکانات و پرسنل متخصص میباشد و همین امر باعث مرگ بسیاری از بیماران شده است.

دکمه بازگشت به بالا