رد مرز کردن مولوی عبدالعزیز عمرزهی از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان به کشور افغانستان

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان ، روز ۶ خرداد ۱۴۰۲، مولوی عبدالعزیز عمرزهی از اساتید دارالعلوم مکی زاهدان که در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲،  توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شده بود پس از ابطال شناسنامه، به کشور افغانستان رد مرز شد.

در ۳ خرداد ۱۴۰۲ نیز مولوی رضا رخشانی و مولوی عبدالرئوف رخشانی دو تن از اساتید بازداشت شده مسجد مکی زاهدان به کشور افغانستان رد مرز شده بودند.

گفتنی است نهادهای امنیتی روحانیون بلوچ دیگری از جمله مولوی عبدالمجید مرادزهی از مشاوران مولوی عبدالحمید و مولوی امان الله سعدی از اساتید دالعلوم مکی زاهدان را بازداشت کردند و نامبردگان هنوز در بازداشت بسر میبرند.

لازم به ذکر است که فعالان بلوچ این اقدامات را در راستای فشار دستگاه های امنیتی بر مجموعه مسجد مکی و شخص مولوی عبدالحمید جهت خاتمه دادن به خطبه های انتقادی ایشان می دانند.

دکمه بازگشت به بالا