صدای شجاعت: روحانیون اهل سنت در برابر بی‌عدالتی در ایران

سه روحانی اهل سنت، مولوی فتحی محمد نقشبندی، فضل الرحمن کوهی و محمد حضر نژاد، با شجاعت و اراده‌ای استوار، پس از قیام مهسا ژینا امینی در کنار مردم ایران ایستادند و صدای مظلومان تحت ظلم جمهوری اسلامی شدند. این اقدام آنان نه تنها نشان از تعهد به اصول انسانی دارد، بلکه بیانگر ایستادگی در برابر ناعدالتی و دفاع از حقوق بشر است.

امروز، خبر تایید حکم اعدام محمد حضر نژاد در دیوان عالی جمهوری اسلامی، ضربه‌ای سهمگین بر پیکر عدالت و حقوق بشر وارد کرد. این حکم ظالمانه، بار دیگر بی‌عدالتی و سرکوب را در ایران به نمایش گذاشت. در همین حال، مولوی کوهی و نقشبندی در زندان به سر می‌برند و تحت شکنجه‌های شدید قرار دارند، وضعیتی که به روشنی نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی آنان را نشان می‌دهد.

این روحانیون شجاع، با قبول رنج و سختی، صدای بی‌صدایان شدند و از حقوق مردم خود دفاع کردند. جامعه جهانی باید صدای اعتراض خود را بلندتر کند و برای پایان دادن به این بی‌عدالتی‌ها تلاش کند. برای هر انسانی که به حقوق بشر و کرامت انسانی باور دارد، این مبارزه برای عدالت و آزادی یک وظیفه اخلاقی است. همگان باید به یاد داشته باشند که ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حقیقت، مسئولیتی است که هیچگاه نباید از آن غافل شد.

دکمه بازگشت به بالا