طرح اتهامات سنگین علیه روحانی بلوچ بازداشت‌شده در رسانه های جمهوری اسلامی 

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز یکشنبه ١٠ اردیبهشت ماه ١۴٠٢، رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی پس از ساعاتی از بازداشت شدن مولوی عبدالعزیز عمرزهی، روحانی بلوچ، وی را «عامل ناامنی و اغتشاش» معرفی کرده و از او به عنوان «اتباع بیگانه و عوامل بیگانه» نام برده اند.

رسانه های حکومتی پیرامون بازداشت آقای عمرزهی او را متهم کرده اند که وی «یکی از عوامل تاثیرگذار در اغتشاشات و ناامنی های سیستان و بلوچستان و از اتباع بیگانه و عوامل بیگانه تاثیرگذار در اغتشاشات و ناامنی های سیستان و بلوچستان» بوده است. 

این اتهامات علیه روحانی اهل سنت بازداشت‌شده در حالی مطرح می‌شود که او یکی از اساتید حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان می‌باشد. 

دکمه بازگشت به بالا