غرق شدن یک کودک بلوچ در یکی از هوٹگ های دشتیاری

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز گذشته ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، یک کودک بلوچ پس از افتادن در یک هوتگ در شهرستان دشتیاری غرق شد.

هویت این کودک “طیبه پیله‌ور” هفت ساله فرزند علی‌بخش و اهل روستای “گزانی پایین” توسط گروه حقوق بشر بلوچستان محرز گشته است.

گفته می‌شود این کودک با سایر هم‌سن های خود مشغول دویدن در کنار هوٹگ بوده که به داخل آن افتاده و غرق شده است.

هوٹگ (هوتگ) به چاله های طبیعی و یا دست‌ساز بزرگی گفته می‌شود که آب باران در آن جمع شده و ساکنان بسیاری از روستاهای دشتیاری بدلیل نبود شبکه آبرسانی ناچار هستند به همراه سایر حیوانات از آن آب جهت نوشیدن و سایر مصارف استفاده کنند.

لازم به ذکر است که در بالادست شهرستان دشتیاری دو سد بزرگ پیشین و زیردان با میلیون ها مترمکعب آب وجود دارد که بدلیل عدم توجه دولت هیچگونه شبکه آبرسانی و لوله کشی به مناطق پایین انجام نشده و وجود هوتگ ها باعث شده تا سالانه کودکان بسیاری در این گودال ها غرق شوند.

دکمه بازگشت به بالا