فریبا برهانزهی : اعدام زندانیان بلوچ، اقدامی انتقام‌جویانه از سوی جمهوری اسلامی است.

گروه حقوق بشر بلوچستان/ روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، بانُک فریبا برهانزهیاز اعضای “گروه حقوق بشر بلوچستان (BHRG)، در گفتگو با دویچه وله فارسی در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: “در سال ۲۰۲۳ در ایران دستکم ۱۸۴ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف اعدام شدند. هرچند رژیم جمهوری اسلامی ایران این شهروندان را تحت عناوین و جرائم غیرسیاسی اعلام کرد ولی در واقع این اعدام ها در انتقام از مردم بلوچ بوده که هر هفته با جمعه های اعتراضی به خیابان آمدند. “

گفتنی است که “جاوید رحمان”، گزارشگر ویژە سازمان ملل متحد در ا‌مور حقوق ‌بشر برای ایران در گزارش نهایی خود، وضعیت اقلیت‌های ملی و مذهبی، فعالان و کنشگران حقوق بشری، سیاسی، مدنی و کارگری و زنان در ایران را وخیم و بحرانی خواند.

وی در مورد اعدام شهروندان بلوچ و کورد با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و امنیتی_سیاسی و همچنین از کشتار فراقانونی سوختبران بلوچ و کولبران کورد توسط جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد.

دکمه بازگشت به بالا