مصطفی بلیده شهروند بلوچ امروز در شهرستان نیکشهر توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، امروز یکشنبه ١۵ آبان ماه ۱۴۰۱، یک شهروند بلوچ توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه در شهر نیکشهر بازداشت شد.

هویت این شهروند بلوچ “مصطفی بلیده” اهل شهرستان نیکشهر محرز گشته که بدلیل حمایت از اعتراضات و انتشار پست حمایتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای اطلاعات سپاه با یورش به محل کار نامبرده در آرایشگاه و کنترل تلفن همراه، وی را بازداشت کرده‌اند.

گفتنی است که در طول اعتراضات چند هفته اخیر بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف بلوچستان بازداشت شده اند.

دکمه بازگشت به بالا