ناصر ریگی، پنجمین شهروند بلوچ بازداشتی امروز در زاهدان

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، امروز جمعه، ١٢ اسفند ماه ١۴٠١، یک شهروند بلوچ دیگر نیز توسط نیروهای امنیتی با ضرب و جرح و خشونت زیاد از سوی این نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت این شهروند بلوچ “ناصر ریگی” فرزند نادر از زاهدان عنوان شده است.

ناصر از انتظامات مسجد مکی زاهدان است که با برخورد کاملاً فراقانونی نیروهای امنیتی و همراه با ضرب و جرح شدید بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

گفتنی است که نیروهای امنیتی و نظامی امروز اقدام به بازداشت شمار زیادی از شهروندان بلوچ کرده‌اند.

لازم به ذکر است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی در بلوچستان بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

دکمه بازگشت به بالا