واژگونی و آتش سوزی خودرو سوختبر

واژگونی و آتش سوزی خودرو سوختبر در حوزه گوهرکوه _تفتان

به گزارش حقوق بشر بلوچستان روز ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، یک دستگاه خودروی سوخت بر محور گوهرکو_تفتان بر اثر فنی واژگون و آتش سوزی شد.

گفته می شود در این حادثه به سرنشینان خودرو سوخت بر آسیبی نرسیده است.

دکمه بازگشت به بالا