پرداخت نشدن هفت ماه حقوق معوقه معلمان خرید خدمات در بلوچستان

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از رسانک، معلمان خرید خدمات استان بلوچستان و سیستان به مدت هفت ماه است که از حقوق ماهیانه و بیمه خود بدلیل تخلفات مسئولین استانی محروم شده اند.

بر اساس این گزارش، وعده‌های مسئولین در ماه‌های اخیر مبنی بر تبدیل وضعیت شدن این معلمان نه تنها عملی نشده بلکه اکنون هفت ماه است که این معلمان نه حقوقی دریافت کرده‌اند و نه بیمه شده‌اند. 

گفته می‌شود به دلیل تخلف مسئولین استان بلوچستان و سیستان، امور استخدامی کشور و وزارتخانه بخشنامه این استان را لغو کرده اند در صورتی که در تهران و مشهد معلمین خرید خدمات تعیین تکلیف شده و کد پرسنلی و حقوق هفت ماه خود را دریافت کرده‌اند. 

https://t.me/rasanknews/22986

دکمه بازگشت به بالا