انتشار اولین شماره خبرنامه گروه حقوق بشر بلوچستان

انتشار اولین نسخه خبرنامه در فروردین سال ۱۳۹۵ در راستای چشم انداز اهداف گروه حقوق بشر بلوچستان می باشد که این گروه امیدوار است تا با همکاری فعالین حقوق بشر بلوچستان بصورت متناوب اقدام به انتشار این خبرنامه نماید.

بیشتر بخوانید