انتشار خبرنامه شماره ۳ آوریل ۲۰۲۰

گروه حقوق بشر بلوچستان خبرنامه شماه ۳ آوریل ۲۰۲۰ را منتشر کرد. در این شماره موارد نقض حقوق بشر در بلوچستان در ماه آوریل ۲۰۲۰ گردآوری شده است. این خبرنامه برای گزارشگر حقوق بشر سامان ملل و ساهر سازمانها و نهادهای حقوق بشری ارسال شده است.

بیشتر بخوانید

انتشار اولین شماره خبرنامه گروه حقوق بشر بلوچستان

انتشار اولین نسخه خبرنامه در فروردین سال ۱۳۹۵ در راستای چشم انداز اهداف گروه حقوق بشر بلوچستان می باشد که این گروه امیدوار است تا با همکاری فعالین حقوق بشر بلوچستان بصورت متناوب اقدام به انتشار این خبرنامه نماید.

بیشتر بخوانید
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com