گرامیداشت روز جهانی زبان مادری ۲ اسفند

گروه حقوق بشر بلوچستان روز ۲۱ فوریه را به مناسبت روز جهانی زبان مادری گرامی می دارد.

زبان قدرتمندترین ابزار حفظ و توسعه میراث ملموس و غیر ملموس انسان‌هاست. حرکت در راستای ترویج و انتشار زبان مادری به‌ عنوان اولین زبانی که انسان با آن ارتباط برقرار می‌کند، باعث توسعه آگاهی کامل‌تری از سنت‌های زبانی و فرهنگی در سراسر جهان و ایجاد تفاهم و همبستگی بین ملت‌های مختلف می‌شود.( بر گرفته از مقاله مسعود رئیسی)

با تبریک روزجهانی زبان مادری و گرامیداشت این روز ضمن بیان ضرورت تامین حق و حقوق ملیت ها در ایران گروه حقوق بشر بلوچستان خواستار اجرای قانون اساسی اصل ۱۵ که در آن اشاره به تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی شده است می باشد. بر اساس این اصل حکومت ایران موظف است شرایط و امکانات مناسب جهت تحصیل همه کسانی که زبان مادریشان غیر از زبان فارسی است را تامین نماید و به اصل ۱۵ قانون اساسی تمکین کند.

ملیت های ساکن ایران تا به امروز هرگز قادر به تحصیل به زبان مادریشان نبوده اند این درحالی است که سازمان جهانی یونیسکو نیز این حق مسلم را به تمامی مردمی که دارای زبان مختص به خودشان هستند داده است تا ملت ها در هر کشوری که زندگی می کنند حکومت آن کشور موظف است در جهت حفظ و زنده نگه داشتن زبان این مردم بکوشد و اجازه دهد کودکی که از مادر متولد می شود این حق را داشته باشد تا به زبان مادری خودش تحصیل کند و حکومتها دست از یکسان سازی و حذف زبان ملت های تحت ستم بر دارند .

گروه حقوق بشر بلوچستان این حق را برای مردم بلوچ در ایران قائل است تا به زبان مادری شان تحصیل کنند و حاکمیت نیز می بایست این را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد تا مردم آزادانه و آگاهانه زبانی را که خواستار تحصیل به آن هستند را انتخاب نمایند. داشتن یک زبان رسمی در کشور چند ملیتی و حذف زبانهای دیگر نشانه کم تحملی و ظلم به دیگر ملتهایی است که وارث آن زبان نمی باشند. پس باید به همه زبانها احترام گذاشت وهیچ وجه تمایزی بین زبانها و برتری یک زبان نسبت به زیان دیگر نگذاشت.

منصور بی باک

مدیر اجرایی گروه حقوق بشر بلوچستان

۲۱ فوریه ۲۰۱۶