روستایی در بلوچستان که تمام مردان آن روستا اعدام شده اند.

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان ادعا کرده است که : روستایی در بلوچستان وجود دارد که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند و بازماندگان آنها امروز افراد قاچاقچی بالقوه هستند که می خواهند انتقام پدران خود را بگیرند و همچنین برای تامین منابع مالی خانواده ها دست به قاچاق می زنند که از سوی دولت نیز برای جبران خسارت روحی ناشی از اعدام پدرانشان و تامین منابع اقتصادی خانواده هایشان هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.

با یقین می توان گفت نه تنها یک روستا بلکه چندین روستا در بلوچستان وجود دارد که تمامی مردان یا چندین نفر از یک روستا بدلیل بهانه های مختلف در ایران اعدام شده اند که خانواده های آنها بی سرپرست مانده اند و برای تامین معیشت زندگی خود دچار مشکلات فراوان هستند.

اظهار نظر خانم شهیندوخت مولاوردی معاون رئیس جمهور ایران در این مورد بیانگر عمق مسئله و فاجعه ای است که گریبان مردم ستمدیده بلوچ را گرفته است. و طبق بررسی پرونده های اعدامی ها شاهد بیشترین اعدام شدگان از میان بلوچ ها نسبت به جمعیت آنها هستیم.

فقر ، مشکلات اقتصادی ، تبعیض قومی و مذهبی در بلوچستان از عوامل اصلی پیش زمینه های انحراف در جامعه به شمار می روند که متاسفانه حکومت در خصوص مشکلات معیشتی مردم بلوچ هیچ گام مثبتی برنداشته است و مردم به ناچار برای امرار معاش روی به شغل های کاذب از جمله حمل سوخت می آورند که از دید حکومت ایران قاچاق محسوب می شود و در این راه جوانان زیادی در تیراندازی های نیروهای انتظامی کشته و یا در سانحه تصادف با آتش سوزی به کام مرگ رفته اند.