تحقیر دانش آموزان بلوچ باعث ترک تحصیل می شود

در اقدامی عجیب معلم و کادر آموزشی دبستانی در بلوچستان، جهت تنبیه دانش آموزان، به اصلاح موی سر تحقیرآمیز آنان مبادرت کردند و تاکنون اداره‌ی آموزش و پرورش مرکزی نیز هیچ واکنشی نسبت به این مورد انجام نداده است.

در این عمل ناشایست که یک کادر آموزشی دبستانی در بلوچستان، جهت تنبیه دانش آموزان خود، به اصلاح موی سر تحقیر آموزان آنان مبادرت کرده و آنان را به شکل حیوانات درآورده بود، عکسهایشان را نیز در شبکه‌ی اجتماعی تویتر منتشر داده بود.

اکنون چند تن از این دانش‌آموزان از ترس بی حرمتی، مجبور به ترک تحصیل شده‌اند.

طبق قوانین ملی و بین المللی آموزش، هر گونه رفتار توهین آمیز و هر گونه رفتاری که منجر به تحقیر و توهین به دانش آموزان شود ممنوع بوده و میبایستی کسانی که مبادرت به اینگونه رفتار‌ها نمایند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.