تیراندازی خودسرانه ماموران انتظامی در زاهدان باعث مرگ دو جوان بلوچ شد.

بر اثر تیراندازی خودسرانه نیروهای دولتی در شهر زاهدان دو جوان بلوچ کشته شدند.
در این کلیپ دوجوان بلوچ که توسط نیروهای دولتی کشته شده اند نشان داده میشوند. گفته میشود این دو جوان بلوچ در یکی از پیاده روها در حاشیه شهر زاهدان توسط نیروهای امنیتی به ضرب گلوله کشته شده اند .
یک تن از شاهدین با تهیه ویدیو از این جنایت در این رابطه می گوید: نیروهای دولتی سوار برخودروی ۲۰۶ پس از کشته شدن این دو جوان بلوچ قصد داشتند اجساد را نیز انتقال دهند که با جمع شدن تعدادی از مردم در صحنه جنایت مانع از انتقال اجساد توسط نیروهای دولتی گشته اند.
در حین تصویر برداری از اجساد یک تن از ماموران مانع از فیلم برداری می شود که جوان بلوچ به لهجه بلوچی می گوید ،مغز جوانان را متلاشی کرده اید و تازه نمی گذارید تصویر برداری کنیم.هویت جوانان کشته شده تاکنون نامشخص است.
تیراندازی های خودسرانه نیروهای دولتی در بلوچستان به امری عادی برای نیروهای دولتی تبدیل گشته و هیچ ارگان و نهاد قضایی نیز پاسخگو نیست.به گونه ای که دست نظامیان برای کشتار مردم عادی در بلوچستان باز گذاشته شده است.