بحران تامین آب شرب روستاهای سیستان و بلوچستان

با فرا رسیدن فصل تابستان و گرمای هوا بحران همیشگی کمبود آب گریبان مردم محروم سیستان و بلوچستان را گرفته است.  ۳۱۲ روستای این استان با کمبود شدید آب مواجه هستند که جیره بندی آب و آب رسانی توسط تانکر تنها راه حل پیش روی این روستاها است. به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان تامین آب شرب روستائیان استان به نقطه بحران رسیده است. باقر کرد معاون استاندار در جلسه شورای مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان گفت: بحران آبرسانی در روستاهای استان تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

عدم مدیریت صحیح آب در استان سیستان و بلوچستان معضلی همیشگی و بی پایان است که در فصل تابستان مردم بلوچ را با مشکلات زیادی روبرو می کند. اکثر زمین های کشاورزی و منابع زیر زمینی آب در این استان بدلیل مدیریت ضعیف و ناکارآمد مسولان استانی سبب شده است تا این مردم همیشه برای تامین آب شرب متحمل شرایط سخت و دشواری باشند.

به گفته باقر کرد برای تامین آب شرب  این تعداد روستا نیاز به ۴۲ تانکر آبرسان می باشد که بدلیل فاصله طولانی هر روستا از یکدیگر و تامین سوخت این تانکرها دولت موظف به بودجه مضاعف می باشد.