مفقود الاثر شدن عماد الدین ملازهی زندانی سیاسی سابق بلوچ

عماد الدین ملازهی زندانی سیاسی سابق بلوچ از روز دوشنبه اول آذر ماه پس از سفر به سراوان به طور ناگهانی مفقود الاثر و از دسترس خارج شده است.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان عماد الدین روز دوشنبه جهت رسیدگی به کارهای شخصی اش به سراوان سفر کرده بود که از عصر همان روز موبایل وی از دسترس خارج و ارتباطش با منزل قطع شده است. مفقود الاثر شدن ناگهانی وی اذهان عمومی و بسیاری از فعالین اجتماعی و سیاسی را به سمت بازداشت مجددش توسط نیروهای امنیتی می برد زیرا خود عماد الدین ملازهی کسی نبوده که خانواده اش را از وضعیتش بدون خبر بگذارد و این مسأله باعث افزایش نگرانی خانواده وی شده است.

پیش از این عمادالدین ملازهی به مدت ۵ سال به طور بلاتکلیف در زندان به سر می برد که از این مدت ۱۵ ماه ابتدایی در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات زاهدان تحت شکنجه بود.

گفتنی است که عمادالدین ملازهی در اثر شکنجه های مختلف در مدت زندان به بیماری هایی نظیر خونریزی معده، نارسایی قلبی و عفونت کلیه مبتلا شده بود.