کشته شدن یک شهروند اهل سراوان در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی

در اثر تیر اندازی مستقیم نیروهای امنیتی جان یک شهروند بلوچ اهل سراوان گرفته شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، محمد یاسین سپاهی از شهرستان مهرستان به ظن حمل گاروئیل قاچاق در اثر شلیک و تیر اندازی مستقیم و بی ضابطه نیروهای امنیتی به سمت وی جان خود را از دست داد.

لازم به ذکر هست که در سالهای اخیر تیراندازی های نیروهای نظامی به سمت رانندگان بلوچ به شدت افزایش یافته و جوانان بلوچ زیادی جان خود را از دست داده اند و این در صورتی میباشد که هیچ یک از خاطیان نیز تاکنون محاکمه نشده اند.