اعدام سه شهروند بلوچ در زندان زابل

سه شهروند بلوچ در زندان زابل به دار آویخته شدند.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سه زندانی در زندان زابل تحت جرائم مواد مخدر اعدام شدند. اسامی دو نفر از آنها عبارتند از محمد سارانی ۳۲ ساله و ظاهر نهتانی ۳۱ ساله که هر کدام به مدت ۵ سال زندان بوده اند. نام فرد سوم برای گروه حقوق بشر بلوچستان محرز نشده است.