عبدالرشید درشته در اثر جراحات تیراندازی ماموران انتظامی سرباز در بیمارستان خاتم ایرانشهر فوت نمود.

عبدالرشید درشته راننده خودرویی که حامل چند کیسه برنج بود در روستای زیارتجاه، سرباز مورد هدف ماموران انتظامی قرار گرفت که با اصابت گلوله به سر ایشان در بیمارستان خاتم ایرانشهر ۱۴ اردیبهشت فوت نمودند.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان عبدالرشید درشته با خودروی خود که عامل چند کیسه برنج بود توسط نیروهای انتظامی مورد هدف شلیک مستقیم قرار گرفت که متاسفانه گلوله به سر ایشان اصابت و به شدت مجروع گردید و به بیمارستان خاتم ایرانشهر منتقل و در بخش مراقبت های ویژه بستری شده بود که بعد از ۸ روز تقلا با مرگ متاسفانه روز ۱۴ اردیبهشت فوت نمودند.

نیروهای انتظامی با دریافت حکم تیر مستقیم و با بی مباهلاتی تمام مباردت به تیراندازی به سوی افراد عادی و مردم بلوچ می کنند که در این نوع حوادث سالیانه شاهد کشته شدن عده کثیری از مردم و جوانان بلوچ هستیم که متاسفانه دولت و دستگاه قضائی نسبت به کشته شدن و بی سرپرست شدن خانواده های بلوچ هیچ واکنشی نشان نمی دهند. 

در مقابل عدم پاسخگویی نیروهای انتظامی و عدم وجود مکانیزمهای قضائی منصفانه برای احقاق حقوق مردم بلوچ ، هیچ دادرس و فریادرسی برای دردهای خانواده هایی که عزیزانشان را در این رابطه از دست داده اند وجود ندارد.