از بازداشت و بلاتکلیفی ۴ شهروند بلوچ در بندر خمیر استان هرمزگان ماهها می گذرد

چهار شهروند بلوچ ساکن بندر خمیر استان هرمزگان مدت چندین ماه است که در بازداشت وزارت اطلاعات و در سلولهای انفرادی به سر می برند که خانواده های آنان از سرنوشت و وضعیت بازداشت بی خبر می باشند.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان چهار شهروند بلوچ به نامهای ۱- معین عرفانی ۱۹ ساله به مدت ۱۳ ماه  ۲- محمود عرفانی ۲۴ ساله به مدت ۱۳ ماه ۳- اسکندر بازماندگان ۳۸ ساله به مدت ۴ ماه  ۴- شاکر آغل ۳۷ ساله به مدت ۴ ماه است که در بازداشت وزارت اطلاعات و تحت بازجویی قرار دارند.

دو برادر به نامهای معین و محمود عرفانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و امنیت ملی از فروردین سال ۱۳۹۵ در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برند که علیرغم مراجعه خانواده جهت رسیدگی و اطلاع از پرونده آنها تاکنون پاسخ مناسبی از سوی وازرت اطلاعات از چگونگی و علت بازداشت دریافت نکرده اند که باعث نگرانی از وضعیت سلامت و امنیت جانی آنها شده است. 

دو بازداشتی دیگر به نامهای اسکندر بازماندگان و شاکر آغل در بهمن ۱۳۹۵ توسط وزارت اطلاعات با یورش به خانه های آنها و با تفتیش منزل دستگیر شده که تا امروز همچنان در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برند. اسکندر بازماندگان متاهل و دارای دو فرزند و شاکر آغل متاهل دارای یک فرزند می باشد که خانواده ها علیرغم پیگیری ها مکرر و مراجعه به وزارت اطلاعات همچنان از وضعیت آنها بی خبرند.