کشته شدن عبدالشکور شاهوزهی در پی تیراندازی مستقیم نیروهای مرصاد

یک شهروند بلوچ که توسط نیروهای مرصاد در پی تیراندازی مستقیم مورد هدق قرار گرفته بود در بیمارستان خاتم النبیاء زاهدان کشته شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ عبدالشکور شاهوزهی فرزند گل محمد روز ۱۶ اردیبشهت ۹۶ ،  با شلیک تیر مستقیم به و با انداختن خارک جلوی چرخهای خودروی نامبرده سبب واژگونی شده که ایشان به شدت مجروع و به مراقبتهای ویژه بیمارستان خاتم النبیاء زاهدان منتقل که بعلت عمق جراعات وارده پس از چند روز کشته می شوند.

عبدالشکور شاهوزهی با خودروی خود حامل چند طاقه پارچه بود که توسط نیروهای مرصاد مورد هدف قرار گرفت.

برخوردهای امنیتی و کشتار فراقانونی مردم بلوچ توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در بلوچستان به امری عادی تبدیل شده است که سالانه شاهد کشته و زخمی شدن مردم بلوچ به بدست نیروهای انتظامی هستیم که متاسفانه هیچ پیگیری قضائی و قانونی جهت جلوگیری از این اقدامات بعمل نمیاید.