تیر اندازی خارج از ضابطه ماموران انتظامی در شهر راسک

تیر اندازی در مرکز شهر راسک توسط نیروی انتظامی باعث رعب و وحشت و شکسته شدن شیشه های نانوایی محل شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ماموران انتظامی ماموران در مرکز شهر و خیابان های اصلی و پر تردد راسک به دو خودرو که بار انبه به همراه داشتند تیراندازی کرده و باعث رعب و وحشت در شهر و نیز شکسته شدن شیشه های نانوایی محل شدند.
این تیراندازی وسط شهر انجام گرفت و چند تیر در فاصله بسیار نزدیکی از کارکنان یک نانوایی به درب و شیشه های آن اصابت کرده است.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com