اعدام یک زندانی دیگر در زندان مرکزی زاهدان

به دنبال موج تازه اعدام ها در ایران بعد از ماه رمضان، یک شهروند بلوچ دیگر در زاهدان اعدام شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۹۶ محمد شهنوازی فرزند حاج حسن در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد.

بسیاری از فعالان حقوق بشری ایران از شروع موج تازه اعدام ها بعد از ماه رمضان ابراز نگرانی کرده اند.