اعدام چهار شهروند بلوچ در زندان های بلوچستان

به دنبال موج تازه اعدام ها در هفته های اخیر در ایران، چهار نفر در زندان های شهرهای مختلف بلوچستان اعدام شدند.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، صبح یکشنبه بیست و پنجم تیر ماه دو نفر به نام های یوسف بزرگ زاده و ابراهیم دامنی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. این دو زندانی به ترتیب یازده و شش سال در زندان مرکزی زاهدان نگه داری می شدند و اتهامشان قتل عمد ذکر شده است.

صبح دیروز همچنین در زندان ایرانشهر عبدالجلیل شهلی بُر به دار آویخته شد. این زندانی که از هفت سال پیش در این زندان بسر می برده تحت جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده است.

گزارش های رسیده از زندان چابهار نیز حاکی از اعدام یک زندانی بلوچ دیگر در این زندان میباشد. صبح یکشنبه آخرداد حملی فرزند جیهند نیز اهل شهر پیشین از توابع سرباز در زندان چابهار اعدام شده است. آخرداد حملی به مدت هشت سال بود که به اتهام “حمل مواد مخدر” در حبس به سر می برد.

لازم به ذکر است که در پی از سرگیری اعدام ها در ایران بعد از ماه رمضان، تاکنون گزارش حداقل “اعدام ده نفر” در زندان های بلوچستان به “گروه حقوق بشر بلوچستان” (BHRG) رسیده که بیشتر این اعدام ها در زندان مرکزی زاهدان، یکی از بزرگترین مراکز نقض حقوق بشر در ایران صورت گرفته است.