ترور یک فعال بلوچ توسط لباس شخصی ها

یک فعال مذهبی اهل سنت بلوچ در مسیر خاش – سراوان ترور شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان بنقل از کمپین فعالین بلوچ، روز گذشت۲۸ مرداد ماه حافظ صفی الله در مسیر خاش – سراوان توسط “ماموران لباس شخصی” به ضرب چند گلوله کشته شد.

بنابر گزارش های رسیده ماموران در مسیر خاش – سراوان اتومبیل وی را تعقیب و به سمت او آتش گشودند.

از علت حمله به نامبرده اطلاعی در دست نیست.

صفی الله “حافظ و قاری قرآن” معرفی شده است.