ماه مهر و مدارس کپری و بدون سقف هدیه مسئولان نظام به کودکان بلوچ + عکس

مهرماه ، سرآغاز علم و دانش ، پرورش استعدادهای آینده و ماه تعالیم زندگی است اما کودکان بلوچ سال تحصیلی را در حالی آغاز می کنند که نشانی از مدرسه واقعی وجود ندارد بجز دیوارهای بدون سقف و کپرهای فرسوده که حاصل نعمات و عنایت مسئولین به کودکان و مردم بلوچ می باشد.

حق تحصیل ، آموزش و فراهم نمودن امکانات آموزشی برای کودکان جزء وظایف اساسی و اصلی یک نظام حکومتی می باشد اما این حق از مردم بلوچ و کودکان بلوچ دریغ شده است .

وضعیت آموزش و پرورش و  امکانات آموزشی جهت رفاه حال کودکان بلوچ  در شهرهای مختلف بلوچستان نگران کننده است. آمارهای رسمی دولتی وجود بیش از ۵۰۰ مدرسه کپری ، خشتی ، گلی و بدون سقف در بلوچستان را تائید می کند.

برای درک فاجعه محرومیت در بلوچستان و مدارسی که کودکان بلوچ در فصلهای گرم و سرد سال در آن تحصیل می کنند به این تصاویر نگاه کنید.

 

در مقایسه مدارس واقعی را ببینید که  سایر کودکان در شهرهای مختلف ایران در آنها به کلاسهای در می روند و علم می آموزند.