تظاهرات مردم بلوچستان علیه رژیم ایران همگام با اعتراضات سراسری در ایران

همزمان با اعتراضات سراسری در ایران یکشنبه ده دی، در پی فراخوان برخی از فعالان در شبکه های مجازی برای “تجمع مسالمت آمیز” علیه فقر و مشکلات معیشتی جمع زیادی از مردم چابهار، زاهدان ، ایرانشهر و شهرهای دیگر بلوچستان به این کمپین پیوستند.

معترضان نسبت به سیاست های نظام که منجر به فقر و مشکلات معیشتی شده اعتراض کردند.

معترضان شعارهای چون “مرگ بر گرانی” “نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران” ” مرگ بر دیکتاتور” “مرگ بر روحانی” و… سر دادند.

در ادامه تظاهرات در روزهای بعدی جو شهرهای بلوچستان با هجوم نیروهای نظامی و بسیجی به شدت امنیتی شده است. مقامات ایران برای مقابله با اعتراضات خودجوش مردمی تلگرام ، انیستاگرام  و بقیه شبکه های مجازی را مسدود کردند.

مردم با وجود محدودیت های اینترنتی برای استفاده از شبکه های مجازی اقدام به معرفی فیلتر شکن ها برای دور زدن فیلترینگ نمودند.

نیروهای امنیتی در حال شناسایی و دستگیری فعالین و مردمی هستند که در اعتراضات روزهای گذشته در خیابانها حضور داشته اند . برای شناسایی مردم بلوچ از مخبرین و بسیجی های بومی که با نیروهای امنیتی همکاری می کنند استفاده می شود.