برخورد تعمدی خودروی پلیس باعث مرگ موتورسوار ایرانشهری شد

یک شهروند ایرانشهری به نام نعیم سایگانی که سوار موتور بود در اثر “ضرب عامدانه” توسط گشت کلانتری ۱۱ شهرستان ایرانشهر کشته شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، دیروز پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۹۶ حوالی ساعت ۱۱:۳۰ شب یک شهروند ایرانشهری به نام نعیم سایگانی در خیابان کمالزاده توسط کلانتری ۱۱ شهرستان ایرانشهر با خودرو مورد ضرب عامدانه قرار گرفت و بعد از اصابت سر نامبرده به جاده کشته شد.

به گفته شاهدان عینی پلیس برای متوقف کردن موتورسیکلت با خودرو به موتور زده که پس از واژگونی آن سر نعیم به زمین خورده و در جا کشته شده است. پس از آن پلیس سعی کرده تا یک پرایدی را مقصر اعلام کند که با اعتراض شاهدان و مردم روبرو گشته و با شلیک و ترساندن مردم به سرعت محل را ترک کرده.

شایان ذکر است سالیانه ده ها نفر از شهروندان بلوچ با رفتارها و تیراندازی های بدون ضابطه ماموران امنیتی و انتظامی کشته می شوند اما هیچ گونه رسیدگی به این وضع توسط مراجع ذیربط صوزت نمی گیرد و خاطیان نیز محاکمه نمی شوند.