بیانیه حمایت ۷ سازمان حقوق بشری از اعتراضات ملت عرب اهوازی

بیانیه ۷ سازمان حقوق بشری در حمایت از اعتراضات ملت عرب اهوازی:

از روز هشتم فروردین۱۳۹۷ اقشار مختلف مردم اهواز برای اعتراض به نفی واقعیت وجودی عرب ها در برنامه کلاه قرمزی تلویزیون جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدند و ضمن محکوم کردن سیاستهای تبعیض آمیز صدا وسیمای جمهوری اسلامی خواهان عذر خواهی مسئولین دولت از ملت عرب بخاطر این توهین آشکار شدند. اما متاسفانە بجای عذرخواهی، نیروهای ضد شورش با گلوله و گاز اشگ آور به تظاهرات مدنی مردم اهواز حمله کردند و تعداد زیادی را زخمی و دستگیر نمودند

حمله به تظاهرات مسالمت آمیز مغایر با منشور حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی و همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است. رشد آگاهی و هویت یابی ملل غیر فارس دیگر اجازه نمی دهد که جمهوری اسلامی بیش از این به ستم و تبعیض ادامه دهد. بە همین جهت بدنبال رفتار خشونت آمیزحکومت  تمام شهر های خوزستان شاهد اعتراضات و تظاهرات علیه سیاستهای جمهوری اسلامی در منطقه شدند .تظاهر کنندگان علاوه بر محکوم کردن تلویزیون جمهوری اسلامی، به خشکاندن رود کارون و تخریب محیط زیست خوزستان و نیز عدم پرداخت حقوق کارگران صنایع فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه معترض شدند و می خواستند که به تبعیض های آشکار اتنیکی و نگاه نژادپرستانه نسبت به عرب های خوزستان پایان داده شود. تظاهر کنندگان به ستم ملی ومحروم کردن کودکان عرب از آموزش به زبان مادری و نیز به عدم ایجاد اشتغال در استان و بیکاری جوانان اعتراض می کردند و خواهان آن بودند که به سیاست عرب ستیزی پایان داده شود.

حذف سمبل عرب روی نقشه جغرافیای ایران قطره ای بود که کاسه صبر ملت عرب اهوازی را لبریز کرد .خوزستان انبار نفت و دارای خاک حاصلخیز است اما ملت عرب روی دریای نفت در فقر و محرومیت زندگی می کندو حقوق ملی ، فرهنگی ، زبانی وانسانی آنان نفی می شود.

با گذشت یازده روز از آغاز اعتراضات ، گزارشها حکایت از ادامه تظاهرات در محلات مختلف اهواز و شهرهای دیگر خوزستان دارد.طبق اظهارات فعالان حقوق بشر عرب اهوازی تاکنون ۱۷۲ نفرزن و مرد دستگیر و زندانی شده اند وتعدای از بازداشت شدگان نیز کمتر از ۲۰ سال دارند همچنین خبر هایی از کشته شدن دو نفر از دستگیر شدگان در زیر شکنجه وجود دارد. آتش زدن قهوه خانه ای که محل تجمع فعالان فرهنگی اهوازی بوده و شانزده نفر در آنجا جان خود را از دست داده اند به عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت داده می شود .

ما فعالان حقوق بشر ملل غیر فارس از اعتراضات بر حق و مسالمت آمیز ملت عرب اهوازی حمایت می کنیم و خواهان آزادی فوری کلیه دستگیر شدگان و معرفی ومحاکمه عوامل سرکوب مردم هستیم . جمهوری اسلامی باید حقوق ملی همه ملل غیر فارس در ایران را برسمیت بشناسد. از سیاستهای نژاد پرستانه دست بردارد و به تبعیض های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پایان دهد.

۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 

۷ آوریل ۲۰۱۸

  • مرکز حقوق بشر اهواز
  • سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات
  • انجمن حقوق بشر آزربایجان “ارک”
  • مرکز حقوق بشر زاگرس
  • مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا
  • کمیته حقوق بشر قشقائی مستقر در سوئیس
  • گروه حقوق بشر بلوچستان BHRG