مرگ یک زندانی در زندان سراوان و قطع تلفن های زندان

زندانی بیمار بلوچ به علت عدم رسیدگی پزشکی در زندان سراوان فوت کرد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عبدالرئوف پاهنگ معروف به حنیف زندانی ۳۰ ساله زندان سراوان به دلیل ابتلا به بیماری سل و عدم رسیدگی پزشکی ساعت ۱ بامداد سه شنبه ۲۲ اسفند فوت کرد.

کمپین در گزارش قبلی خود از نا بسامانی در زندان سراوان پس از انتقال مدیر قبلی و عدم رسیدگی به زندانیان بیمار خبر داد.

منابع آگاه خبر دادند که علیرغم درخواست های مکرر زندانیان برای اعزام عبدالروئوف پاهنگ به خارج از زندان اما ایرج نوربخش سرپرست کنونی زندان با آن موافقت نکرده است.

کمپین گزارش داده بود که در هفته های اخیر بیماری سل در زندان سراوان رشد کرده و دستکم ۷ زندانی مبتلا به بیماری سل شده اند که از جمله: عبدالرئوف پاهنگ معروف به حنیف، یعقوب دامنی فرزند جمال و حمید شیرزاد نیز هستند.

گفتنی است پس از مرگ این بیمار تلفن های زندان کاملا قطع شده و خانواده زندانیان ابراز نگرانی کرده اند.