کشته و زخمی شدن دو شهروند سورانی توسط ماموران

در جریان تیراندازی بی ضابطه ماموران یک شهروند بلوچ کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، ظهر جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷ گل محمد شاهوزهی اهل سوران که به سمت خاش مسافر بوده در اثر تیراندازی ماموران مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شد، راننده این خودرو ۴۰۵ نیز مجروح گردید.

این خودرو از شهرستان سیب سوران به سمت خاش در حال حرکت بوده که بعد از روستای قادر آباد پسکوه مورد تیراندازی ماموران قرار گرفته است.

نامبرده و راننده خودرو “شهروندان عادی” خوانده شدند که حتی بار قاچاق کالا هم به همراه نداشتند.