عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ آزاد شد

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ از زندان زاهدان آزاد شد.

این زندانی که پس از یک ترور نافرجام دستگیر شده بود پس از تحمل بیش از پنج ماه حبس در زندانهای سراوان و زاهدان با اعتراض به جکم صادره در دادگاه تجدید نظر تبرئه شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر از چند و چون پرونده وی و نحوه ی آزادی اش اطلاع دقیقی در دسترس نیست.